Menu
Dnes má meniny: Zita Zajtra: Júlia

Prvý novembrový víkend otvára hlohovský zámok svoje brány Doporučený

V sobotu a nedeľu 3. a 4. novembra privíta hlohovský zámok, ktorý prešiel čiastočnou rekonštrukciou, prvých návštevníkov.

Čaká ich prehliadka zrekonštruovaných priestorov prvého a tretieho nadzemného podlažia a sprístupnené neobnovené druhé podlažie. Čo teda v zrekonštruovanej časti uvidia a koľko to celé stálo?

Na prvom nadzemnom podlaží to bude úvodná výstava v nových galerijných priestoroch výtvarníčky Radky Hrabovskej. Ide o mimoriadne talentovanú výtvarníčku, pedagogičku na Spojenej strednej škole na Nerudovej ulici, ktorej diela aktuálne visia aj v China Printmaking Museum v Shenzene. Originálna papierová móda, grafiky a nevšedné kompozície robia túto výstavu jedinečnou. V ľavom krídle, v priestoroch budúceho infocentra a kaviarne uvidíte fotografickú výstavu o obnove zámku, ktorá zachytáva priebeh obnovy od roku 2014 po súčasnosť. Autorom väčšiny fotografií je Erik Knotek mladší. Očarujúce je aj samotné nádvorie, ktoré prešlo komplexnou rekonštrukciou spolu s fasádami. Jedna vnútorná stena zámku ostáva v pôvodnom stave. Dôvodom sú vzácne nálezy nad oknami, ktoré budú reštaurované na jar 2019.

Pri návšteve zámku určite nevynechajte kaplnku a pivnicu, v ktorej bude v roku 2019 zriadený Hlohovský salón vín.

Vo virtuálnej miestnosti bude možné prostredníctvom virtuálnych okuliarov spoznať pôvodnú podobu zámku interaktívnym spôsobom (sprístupnená bude od roku 2019).

Druhé nadzemné podlažie je neobnovené – okrem výmeny okien a zabezpečenia stropov, bude však sprístupnené na prehliadky virtuálnej podoby zámku prostredníctvom tabletov. Táto prehliadka vám dovolí porovnať súčasnosť s minulosťou. Zaujímavá bude vďaka prezentácii vynovenej aplikácie virtuálnej expozície Hlohovec castle, ktorá vám umožní do tohto priestoru vstúpiť a prostredníctvom rozšírenej reality vidieť zariadenie zámku, keď ho v 19. storočí užívala rodina Erdődy. Návštevníci uvidia fajčiareň, empírovú jedáleň, lovecký salón a tiež dievčenskú a chlapčenskú izbu.

Na treťom nadzemnom podlaží vás čaká stála expozícia múzea Hlohovec. Toto podlažie je vybavené čiastočne dobovým nábytkom zo zbierok Vlastivedného múzea. Počíta sa aj s doplnením niektorých chýbajúcich kusov, ktoré budú vyrobené podľa pôvodných predlôh. V zrekonštruovanej knižnici, cisárskom apartmáne a ďalších troch salónikoch nájdete veľké obrazy Jozefa Erdődyho a jeho manželky Alžbety, starožitné klavírne krídlo, ďalšie výtvarné diela zo zámockej obrazárne, časti nábytku a barokové kachľové pece, ktoré boli v 60. rokoch rozobraté s úmyslom, že sa raz budú môcť opätovne na zámku postaviť. Odprezentované budú aj archeologické nálezy z posledných výskumných sezón na zámku a maketa hradu, ktorá bola vyhotovená v roku 2016.

Koľko to celé stálo?

Celkové náklady rekonštrukcie v réžii mesta (ktoré nastúpilo po OZ Zámok Hlohovec, ktoré vyčistilo zámok a zrealizovalo čiastočnú rekonštrukciu prvých miestností na prízemí) od roku 2015 sú približne 2,67 milióna Eur, pričom takmer tretinu z nich – 820 000 Eur – sa podarilo získať z externých zdrojov – z Ministerstva kultúry SR a Nadácie EPH. Čo všetko sa za ne spravilo chronologicky od roku 2015?

 • Komplexná rekonštrukcia strechy zámku: rekonštrukcia krovu, doplnenie a výmena trámov stropu, výmena keramickej krytiny, klampiarske práce, rekonštrukcia komínov a vežičiek, bleskozvod

 • Dažďová kanalizácia: zaústenie dažďových zvodov do dažďovej kanalizácie, rozvod dažďovej

 • a splaškovej kanalizácie so zaústením na verejnú kanalizáciu

 • Prípojka vody a NN – zámok v Hlohovci: predĺženie verejného vodovodu s napojením prípojky zámku a realizácia prípojky NN s 3 rozvádzačmi

 • Rekonštrukcia prvého nadzemného podlažia: rekonštrukcia konštrukcií prvého nadzemného podlažia, výmena okien a dverí, nové dlažby, realizácia vykurovania, zdravotechniky, nových rozvodov NN, EZS,EPS, štruktúrovanej kabeláže, nové sociálne zariadenia

 • Komplexná obnova tretieho nadzemného podlažia: rekonštrukcia konštrukcií tretieho nadzemného podlažia, výmena okien a dverí, povrchová úpravá stien, stropov, podláh zachovalých častí reštaurovaním, doplnenie nových replík, nové dlažby, realizácia vykurovania, zdravotechniky, nových rozvodov NN, EZS,EPS, štruktúrovanej kabeláže, nové sociálne zariadenia

 • Prvá etapa rekonštrukcie fasád a spevnených plôch: rekonštrukcia vonkajších fasád – severovýchodnej a juhovýchodnej (dokončenie v roku 2019), rekonštrukcia fasád nádvoria vrátane okien, rekonštrukcia spevnených plôch (nádvorie aj predpolie), rekonštrukcia hlavného schodiska, elektroinštalácie

 • Dodávka a montáž výťahu: osobný výťah s výbavou pre imobilných

 • Realizácia farebnej retuše stropu miestnosti 3.09 na treťom nadzemnom podlaží: ide o reštaurovanie stropu miestnosti 3.09 s obnovou pôvodnej výmaľby

 • Iluminácia nádvoria zámku v Hlohovci: ide o ilumináciu nádvoria zámku, použije sa 38 svietidiel v zemných boxoch a 34 svietidiel na fasáde, technológia umožňuje na objekte vytvárať rôzne farebné scény (dokončenie v roku 2019)

Zámok – najvýznamnejšia historická pamiatka mesta

Zámok, pôvodne stredoveký hrad z 13. storočia, oficiálne označovaný ako kaštieľ, je najvýznamnejšou stavebno-historickou pamiatkou mesta. Trojpodlažná stavba v tvare nepravidelného päťuholníka je klenotom mesta a srdcovou záležitosťou jeho obyvateľov. Jeho história je spätá s významnými šľachtickými rodmi Thurzovcov, Forgáčovcov a Erdődyovcov, ktorí boli poslednými majiteľmi zámku.

Štyri desiatky rokov slúžil hlohovský zámok ako priestory Výchovného ústavu pre mládež v Hlohovci. Po jeho premiestnení bol objekt zámku verejnosti neprístupný. Chátral až do roku 2014, keď sa najprv dobrovoľníci z OZ Zámok Hlohovec a následne aj mesto Hlohovec pustili do práce na jeho obnove.

Počas rekonštrukcie došlo aj k niekoľkým významným objavom

Tie najzaujímavejšie sa uskutočnili z vonkajšej strany zámku, kde boli už v roku 2017 objavené zvyšky opevnenia hradu, pozostávajúce z dvoch priekop. Najstaršie nálezy sa našli na nádvorí, kde bola objavená pec so zlomkami nádob z 12. a 13. storočia. Podobné nálezy sa našli aj vo vonkajšej hradnej priekope. Významné sú aj renesančné arkády, ktoré sú prezentované na chodbách. Okrem nich návštevníci uvidia na stenách aj pôvodné výmaľby zámku, niektoré už zo 17. storočia.

 

Napíšte komentár

návrat hore

Fraštacké noviny

 • Dvojtýždenník o živote v Hlohovci a okolí.

  Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu vydavateľa je zakázané.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.